Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo nadstandardních služeb platný od 1.6.2016

Sepsání žádosti k přerušení těhotenství + ultrazvukové vyšetření 800 Kč
Vyžádaný 2D snímek z ultrazvukového vyšetření plodu 50 Kč
Prezentace plodu na 4D ultrazvuku + DVD záznam + foto-dočasně mimo provoz 1 100 Kč
Ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost pacienta (není-li zdravotní indikace) 400 Kč
Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad (UZ + biochemie + administrace) 1 400 Kč
Vystavení receptu na antikoncepci u neregistrované pacientky 100 Kč
Vystavení receptu na tablety na odsun menses 50 Kč
Aplikace Depo-Provery /injekce do svalu/ 150 Kč
Kardiotokografické vyšetření těhotné nad rámec hrazení pojišťovnou /je hrazeno 5x/ 250 Kč
Gynekologické vyšetření neregistrované pacientky nebo bez platného pojištění 1 000 Kč
Konzultace neregistrované pacientky 500 Kč
Konzultace páru ( kompletní ) před zahájením v programu IVF ( do 45 min. ) 650 Kč
Konzultace páru opakovaná ( v průběhu IVF procesu – do 30 min. ) 500 Kč
Vystavení potvrzení o zdrav. stavu pacientky na její žádost, pro potřeby zaměstnavatele či úřadu, či vyplnění formulářů pro komerční připojištění, výpis z karty na vl. žádost 250 Kč
Kopírování nálezů z dokumentace na vlastní žádost – 1 strana 5 Kč
Nitroděložní hormonální systém Mirena + jeho zavedení 5 800 Kč
Samotné zavedení Mireny při vlastní Mireně 1 300 Kč
Nitroděložní hormonální systém Jaydess + zavedení 5 000 Kč
IUD standardní včetně jeho zavedení 850 Kč
Vyšetření jednorázovými plastovými zrcadly (pružné, nechladí, hygienické) 40 Kč
Těhotenská poradna u neregistrované (nebo bez platného pojištění) 300 Kč
Rychlý test na chlamydie v ordinaci 250 Kč
Test na okultní krvácení – mimo preventivní intervaly hrazené pojišťovnou 200 Kč
Rychlý test HCG ( těhotenský hormon ) z krve v ordinaci 200 Kč
Vyšetření AMH 650 Kč
Excize v lok. anestezii ( příplatek za nadstand. materiál ) 500 Kč

Ceník placených služeb ke stažení