Provádíme preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva (kolorektálního karcinomu)

! ČR zaujímá 1. místo ve světě v rakovině tlustého střeva !

 • Rakovina tlustého střeva je 2. nejčastější karcinom (u žen po ca prsu, u mužů po ca plic). Pětileté přežití je přitom jen u 50 % pacientů!
 • Značný rozdíl v prognose pacienta je kromě jiných faktorů závislý na stadiu, ve kterém je diagnostikován. Ve stadiu I je přežití až 85%, ve stadiu IV pouze 5%.
 • 90 % všech karcinomů tlustého střeva je diagnostikováno u osob nad 50 let .
 • Vyšetření testem na okultní krvácení (tedy průkaz stop krve ve stolici) provádějí praktičtí lékaři a ambulantní gynekologové.
 • V našem gyncentru jsme se rozhodli zapojit do tohoto programu ihned od počátku.
 • Vyšetření provádíme s pomocí imunochemického testu QuikRead FOB. Zpracováváme výsledky ze dvou ordinací.

Výhody tohoto typu vyšetření

 1. odběr i vyhodnocení je maximálně hygienické (klientka se speciální tyčinkou 5x dotkne stolice v míse, personál potom již se stolicí nemanipuluje) – budete poučeni sestrou
 2. vyšetření není závislé na odběru z hlediska rizika cizí příměsi (voda ve WC)
 3. vyhodnocení provádí přístroj – odpadá subjektivní chyba hodnotitele
 4. vyšší citlivost než u starších testů s guajakovou pryskyřicí (tzv. psaníčka)
 5. nejsou nutná žádná dietní opatření před odběrem, rovněž neinterferuje s užíváním léků
 6. k vyšetření stačí pouze jeden odběr

Kdo by měl vyšetření absolvovat

Zjednodušeně řečeno, všichni dospělí v riziku. Vyšetření je ve věku nad 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a mělo by se provádět ve věku 50-54 let v jednoletém intervalu a od 55 let ve dvouletém. Mladším je samozřejmě možné toto vyšetření rovněž provést a je vhodné především tam, kde je výskyt rakoviny nebo polypů ve střevě v rodině a dále pokud jsou chronické obtíže s vyprazdňováním a styl stravování nepatří mezi optimální z hlediska skladby potravin (např.vysoký podíl živočišných tuků) .

Samoplátci platí 200 Kč (při předání lahvičky na odběr budete platit vratnou zálohu, zaručující zpětné doručení odběru do ordinace k vyhodnocení).

Bližší informace obdržíte u sestřiček naší gynekologické ambulance.

Screening kolorektálního karcinomu v ordinaci gynekologa

Kolorektální karcinom (KRCA) byl donedávna v porovnání s karcinomem prsu poměrně opomíjen. Především média se mu zdaleka tolik nevěnují.

Fakta jsou však neúprosná:

ČR zaujímá 1. místo ve světě s incidencí 79 /100 000 (USA 35/100 000).

KRCA je 2. nejčastější karcinom (u žen po ca prsu, u mužů po ca plic).

Pětileté přežití je přitom jen u 50 % pacientů. Značný rozdíl v prognose pacienta je kromě jiných faktorů závislý na stadiu, ve kterém je diagnostikován. Ve stadiu I je přežití až 85%, ve stadiu IV pouze 5%.

V čem je tedy role gynekologa?

Gynekolog má nyní možnost se podílet na screeningu kolorektálního karcinomu. Takto můžeme značnou měrou ovlivnit diagnostiku v rámci všech tří běžících screeningových programů v České republice – tedy screeningu karcinomu čípku, prsu a tlustého střeva.

Protože 90% všech kolorektálních karcinomů je diagnostikováno u osob nad 50 let, je logický program zahrnující především věkovou kategorii 50 –54 let v jednoročním intervalu testem na okultní krvácení (TOKS) a dále potom po dvou letech. V tomto věkovém období a v těchto intervalech je hrazeno z prostředků zdravotního pojištění a je tedy poskytováno pacientkám zdarma.

Toto mohou provádět nejen praktičtí lékaři, ale od roku 2009 i ambulantní gynekologové. Stejně tak je ale možné provádět vyšetření pro samoplátce na základě jejich žádosti. V našem gyncentru Litomyšl jsme se rozhodli zapojit do tohoto programu ihned od počátku, jako jedni z prvních gynekologů v republice. Každý z nás se sám ve své blízkosti bohužel setkal s touto diagnózou.

Dovolte mi nyní sdělit své zkušenosti za uplynulých několik let z pohledu praktické aplikace v terénu. Vyšetření provádíme s pomocí imunochemického testu QuikRead FOB. Zpracováváme výsledky ze dvou ordinací.

Výhody z pohledu klientky a personálu

 1. odběr i vyhodnocení je maximálně hygienické (klientka se speciální tyčinkou 5x dotkne stolice v míse, následně ji pevně uzavře v lahvičce) a ani pacientka ani personál potom již se stolicí nemanipuluje.
 2. vyšetření není závislé na odběru z hlediska rizika cizí příměsi ( voda ve WC..).
 3. vyhodnocení provádí přístroj – odpadá subjektivní chyba hodnotitele
 4. vyšší citlivost než u testů s guajakovou pryskyřicí ( dřívější tzv.psaníčka do kterých se to sbíralo a shromažďovalo po tři dny doma).
 5. nejsou žádná dietní opatření, odběr a výsledek neinterferuje s žádnými léky
 6. k vyšetření stačí jeden odběr

Komu má vlastně cenu tento test nabízet?

Zjednodušeně řečeno, všem. Jde především o čas a komunikaci. V naší ordinaci je automatické, že u každé ženy nad 50 let je jí tento test nabídnut a doporučen. Pokud si najdeme tedy čas alespoň na základní otázku a informaci, zjistíme, že zájem je u mnoha žen. Někdy následně projeví zájem i o vyšetření pro svého partnera či jiného rodinného příslušníka.

Vyšetření tedy neabsolvují jen pacientky nad 50 let, ale i další, jejichž příklady z naší praxe uvádím níže

 1. mladá klientka, ještě nespadající do screeningového intervalu, ale mající výskyt karcinomu v rodině a to nejen pokrevním příbuzenstvu, ale třeba poznala, co toto onemocnění znamená, pokud jím onemocněl třeba její partner
 2. klientka sice již v minulosti třeba absolvovala TOKS u svého PL (starším typem testu na bázi guajakové pryskyřice), ale nyní jí lépe vyhovuje provedení QuikRead FOB testem z hlediska manipulace při odběru (hygieničtější, 1 odběr, žádná dieta)
 3. jednoduchost a rychlost provedení přiměje mnohdy i partnera nechat si toto vyšetření provést (jelikož třeba nebyl již roky u svého praktického lékaře), stačí jen poznámka tohoto druhu a žena si odnáší test i pro partnera.

Naše zkušenosti z několika let provádění tohoto testu (již tisíce provedených vyšetření) jsou pouze pozitivní. Díky tomuto testu bylo zachyceno již mnoho polypů ve střevě a rovněž i řada nálezů zhoubných- rakoviny tlustého střeva, a to ve stádiích, kdy klient/klientka neměli ještě žádné zdravotní obtíže.

Závěrem bych rád upozornil, že vyšetření je screeningové a jeho cílem je zachytit přítomnost krve ve stolici. Positivní výsledek tedy neznamená přítomnost rakoviny tlustého střeva, ale pouze nutnost pokračovat v dalším vyšetření- kolonoskopii – které teprve odhalí příčinu tohoto stavu. Jedině takto je ale šance zachytit závažné onemocnění zavčas a přistoupit tedy k léčbě v časném stadiu onemocnění, kdy je prognóza výrazně příznivější.

Naše ordinace dbá na to, aby každá její klientka měla péči co nejkomplexnější, tedy sledujeme prevence ve všech třech preventivních programech (čípek děložní, prsa a tlusté střevo).

Věříme, že právě komplexní péče o zdraví vede nejen k dlouhému, ale i spokojenému a kvalitnímu životu.