Naše zdravotnické zařízení má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojošťovna

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

333 – Zdravotní pojišťovna VZP a.s. – pro cizince žijící v ČR bez trvalého pobytu

Klinika Grácie má velmi dobré vztahy se svými smluvními partnery – zdravotními pojišťovnami. Klientky jiných pojišťoven či klientky bez dokladů o pojištění hradí péči v hotovosti. Doporučujeme klientkám před změnou své zdravotní pojišťovny toto konzultovat se svým lékařem, vyhnete se tak případným komplikacím. Změnu zdravotní pojišťovny má povinnost pacientka ordinaci neprodleně oznámit. Ošetření či jen vystavení receptu na špatnou zdravotní pojišťovnu může vést ke komplikacím, které bude muset klientka uhradit.

Děkujeme všem klientkám za dobrou spolupráci při aktualizaci svých osobních údajů.

VZP CR logo
VoZP CR logo
ZPMV CR logo
OZP CR logo
CPZP CR logo