Šetrná metoda pro stanovení pravděpodobnosti genetického postižení plodu

prvotrimestralni-screening-06V těhotenství se provádí celá řada tzv. screeningových vyšetření. Screening znamená vlastně vyšetření (prosetí) všech maminek a vyčlenění těch, které mají větší míru rizika a tedy větší pravděpodobnost nějakého vážného onemocnění či poruchy. Prvotrimestrální screening znamenal skutečnou revoluci v těhotenském screeningu. Jeho cílem je zjištění pravděpodobnosti genetického postižení plodu – rizika nejčastějších chromozomálních vad (především Downova syndromu, dále Edwardsova a Patauova syndromu). Vyšetření tedy nestanoví vadu, ale upozorní na případné vysoké riziko a doporučí následná další upřesňující vyšetření. Výhodou prvotrimestrálního screeningu je vyšší přesnost, než u dříve prováděného triple testu –  až 95 % oproti dřívějším 65 % !

Porovnání přesnosti testovacích metod

 

Prvotrimestrální screening
Dříve používané metody (triple test)

Výhody prvotrimestrálního screeningu

  1. vyšší přesnost než u triple testuprvotrimestralni-screening-02
  2. informaci získává lékař i nastávající maminka o cca měsíc dříve, s možností případně dříve řešit situaci, pokud je pozitivní výsledek (šetrnější pro těhotnou jak po stránce fyzické, tak i psychické)
  3. menší pravděpodobnost nutnosti odběru plodové vody (provádění tohoto vyšetření vedlo k dramatickému poklesu odběrů plodové vody!), tedy vyšetření, ze kterého má řada maminek strach)

Nevýhoda

  1. vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny a není pro nastávající maminku povinné

Certifikace a odbornost

Odborným garantem této vyšetřovací metody je Fetal Medicine Foundation při Imperial College v Londýně (www.fetalmedicine.com). Vyšetření smějí provádět pouze pracoviště s patřičným certifikátem a následně jsou vybavena z Londýna i speciálním softwarem. Spočívá v odběru krve na stanovení PAPP-A a beta HCG a provedení UZ vyšetření se zaměřením především na tzv. šíjové projasnění (NT). Je to tedy šetrná vyšetřovací metoda, prováděná v jasně definované období na konci prvního trimestru. Cena tohoto vyšetření se v České republice pohybuje nejčastěji mezi 1.200 – 1.500 Kč. Vyšetření je volitelné, ale doporučené odbornou gynekologickou společností k provádění u všech budoucích maminek. Pokud nebudete mít o toto doporučené vyšetření zájem, požádáme Vás o podpis, že jste byla o této metodě informována a poučena o rizicích při jeho neabsolvování pro další vývoj těhotenství.

Naše ordinace se snaží všem budoucím maminkám umožnit absolvovat co nejvíce kvalitních vyšetření, vedoucích ke společnému cíli – spokojené mamince a zdravému dítěti.

 

Fotogalerie – prvotrimestrální screening