Prim. MUDr. Harald Čadílek

primář a vedoucí lékař gynekologické kliniky

 • MUDr-Harald-Cadilekabsolvoval lékařskou fakultu UJEP v Brně v roce 1991
 • atestace v oboru gynekologie a porodnictví – I.stupně v roce 1994 a II.stupně v roce 1998

Praxe a zkušenosti

 • 1991-1995  gynekologicko porodnické oddělení Svitavy
 • 1995-2003  gynekologicko porodnické oddělení Litomyšl jako sek. lékař a poté zástupce primáře
 • 2003-2005  gynekologicko porodnická klinika ve FN Hradec Králové + privátní praxe v Litomyšli
 • od roku 2005 do 11/2013 primářem gynekologicko porodnické oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. (za tuto dobu oddělení získalo akreditaci, titul baby friendly hospital a stalo se prvním gynekologicko porodnickým oddělením v republice s posunutým raním buzením pacientek)
 • držitel licence na funkci vedoucí lékař – primář pro obor gynekologie a porodnictví od roku 2002
 • v roce 2006 založil tradici pravidelného setkávání gynekologů východních Čech na semináři v Litomyšli
 • bohatá přednášková činnost na seminářích a konferencích gynekologů po celé ČR, dále tuto činnost vykonává i pro pediatry, praktické lékaře, farmaceuty a porodní asistentky
 • účast na mnoha evropských a světových odborných konferencích

Doplňkové vzdělání

 • kurzy pro lékaře pracující na RLP /Praha, Ostrava/
 • stáž v UZV dg.+prenatální invazivní diagnostika /Brno 1996/
 • stáž v sexuologickém ústavu Praha /1995/
 • kurzy hysteroskopie /Hradec Králové a Pardubice 1996,1997/
 • operační stáže v laparoskopii /Nemocnice na Homolce /
 • operační stáž u prof. Kecksteina /Rakousko/
 • publikační činnost v časopisech a bývá hostem v rozhlasových pořadech
 • privátní praxe v Litomyšli od roku 1999
 • v roce 2009 otevřel Centrum Grácie – oáza pro ženy
 • držitel diplomu celoživotního vzdělávání ČLK

Ženatý, s manželkou, rovněž lékařkou, má 3 děti .

Ordinační hodiny

Pondělí:
Úterý: 7:00 – 12:00 h 13:00 – 19:00 h
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota: 1x měsíčně dle objednání (nadstandardní služba)

Diplomy a certifikáty

licence primar

atestace Cadilek

diplom Cadilek